Termeni și condiții

1. Preambul

Folosirea (vizitarea) acestui site, implică acceptarea termenilor și condițiilor cuprinse în acest document. Având în vedere acestea și pentru folosirea, în cele mai bune condiții, a site-ului www.lubcon.ro se recomandă citirea completă a documentului.
SC ENERKRAFT SRL își asumă dreptul de a face modificări ale prevederilor ce urmează, fără notificare.
Cea mai recentă versiune a acestui document va fi publicată în cadrul acestei pagini în cazul in care va suferi modificări.

2. Definiții

Termenii și condițiile generale se vor aplica :
– tuturor ofertelor de bunuri și servicii de către SC ENERKRAFT SRL, transmise ulterior oferirii de către cumpărător a datelor de contact și informațiilor despre aplicația tehnică
– tuturor persoanelor, companiilor sau altor entități juridice care furnizează telefonic sau online informații personale în scopul achiziției de produse și servicii prin intermediul magazinului de prezentare www.lubcon.ro, al căror demers nu s-a materializat în mod obligatoriu într-o comandă.

Termenii utilizați vor însemna:
Vizitator – persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică ce emite o Solicitare.
Vânzător – societatea comercială ENERKRAFT SRL, având sediul social în Ploiești, Stra. Zânelor, Nr.21A, Jud. Prahova, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J29/1224/2003, CIF RO15625199.
Solicitant – persoană fizica, companie sau altă entitate juridică pe numele căreia i s-au oferit informații.
Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în răspunsul catre Vizitator, care urmează a fi prezentată de către Vânzător, Vizitatorului. Vizitatorul este de acord să primească detalii despre aceste Bunuri și Servicii.
Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii.
Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate pe websiteul www.lubcon.ro

3. Documente contractuale

Prin furnizarea datelor de contact sau prin lansarea unui apel telefonic la numărul disponibil pe www.lubcon.ro , Vizitatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operatiunile.

4. Extinderea obligațiilor Vânzătorului

4.1 Vânzătorul își va utiliza cunostințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în formularul de contact și va oferta Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
4.2 Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii stipulați în fișa tehnică; de asemenea, din considerente tehnice, imaginile produselor au caracter informativ, pot diferi de realitate și pot conține accesorii neilustrate.
4.3 Comunicarea cu reprezentanții websiteului se poate face prin interacțiunea cu acesta, comunicarea prin adresele menționate la secțiunea „contact”, prin completarea formularelor disponibile pe www.lubcon.ro. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

5. Dreptul de proprietate intelectuală (DPI)

Vizitatorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.
Toate documentele și informațiile de orice natură furnizate de către Vizitator Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru înaintarea ofertelor și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului.
Vânzătorul își rezervă dreptul de a trimite ocazional informații cu privire la oferte promoționale de tip newsletter, pe adresa de e.mail a Vizitatorului, respectiv a Solicitantului. Vizitatorul respectiv Solicitantul pot renunța oricând la primirea ofertelor promoționale, urmând instrucțiunile de dezabonare primate pe e-mail sau prezentate pe www.lubcon.ro.
Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Vizitator cu privire la informațiile primite, fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
Prevederile acestui punct se completează cu prevederile rubricii „Politica de confidențialitate” a site-ului www.lubcon.ro
Adresa de e.mail pentru raportarea problemelor legate de proprietatea intelectuală este : dpo@enerkraft.ro

6. Riscuri și responsabilități

6.1 Informații
Vizitatorul are obligația de a oferi informații bazate pe adevăr. În caz contrar, informațiile furnizate și/sau oferta de Bunuri și Servicii, va reflecta Bunurile și Serviciile corespunzător solicitării clientului.
6.2 Transport – Ambalare
Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și a Serviciilor pe teritoriul Uniunii Europene.

7. Acceptare

Acceptarea va fi facută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate de Vizitator. În cazul în care Vizitatorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va lua măsurile necesare pentru remedierea situației.

8. Răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Vizitatorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform datelor primite de la Vizitator și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
Vânzătorul va fi răspunzator în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

9. Declinarea responsabilității

Conținutul www.lubcon.ro a fost alcătuit cu cea mai mare atenție pentru introducerea corectă a datelor și respectarea acurateții informațiilor. Pot apărea însă diverse erori.
De aceea, Furnizorul nu iși asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, în ceea ce privește prețuri, caracteristici, imagini etc.
În eventualitatea în care unele caracteristici ale acestuia, au fost greșit introduse în bazele noastre de date sau afișate gresit, Vânzătorul își alocă dreptul de a revizui prezentarea Bunurilor și Serviciilor și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută.

10. Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părtilor și care nu poate fi evitat.

11. Legea aplicabilă

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la contract se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

12. Prevederi diverse

Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.